Технічні умови (ТУ) - це технічний нормативний документ, що визначає технічні вимоги до продукції, що виробляються або послуги, що надаються, і затверджений виробником. Тобто випускається виріб або надається послуга і повинні відповідати конкретним стандартам.

Як правило, технічні умови розробляються як самим виробником безпосередньо на підприємстві або в організації, так і організаціями, що спеціалізуються в галузі стандартизації. Дані організації мають досвід роботи в розробці технологічної документації, стандартизації та нормуванні. Центри сертифікації надають послуги не тільки по розробці технічних умов , а й в їх реєстрації.

 

Технічні умови поділяються на такі види:

 • спеціальні - на конкретний виріб, товар або послугу;
 • загальні - на групу схожих за типом матеріалів або предметів;
 • розроблені на окремі складові або комплектуючі частини.

Технічні умови встановлюють:

 • контроль;
 • правила прийому, зберігання і транспортування;
 • подальшу експлуатацію;
 • гарантійне обслуговування.

Виробник несе повну відповідальність за гарантовану якість виробленої продукції, а також за її безпеку.

Функції, покладені на технічні умови:

 • є стандартом відповідності товарів або послуг;
 • захищають інтереси виробника в господарських спорах;
 • містять повний перелік вимог до випускається виробу.

ТУ - це документ, що забезпечує ідентифікацію продукції або послуги споживачем.

Центри сертифікації, крім розробки та реєстрації технічних умов, надають такі види послуг:

 • гігієнічна сертифікація;
 • сертифікація підприємств;
 • сертифікація засобів вимірювання;
 • штрихкодування;
 • проведення експертизи промислової безпеки.

Також пропонуються послуги з подальшого супроводу технічних: умов, а також розробка і реєстрація змін до чинних технічні умови.

ТУ в окремих випадках підлягає узгодженню з комісією з метрології та стандартизації, а також подальшої реєстрації в спеціальному реєстрі з видачею спеціального каталожного аркуша.